Όροι Χρήσης | Αναζήτηση Online
ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ online συλλέγει προσωπικά δεδομένα
α) όταν ο επισκέπτης - χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες του
β) όταν χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του και
γ) όταν επισκέπτεται τις σελίδες του ή εισέρχεται στα προωθητικά - διαφημιστικά προγράμματα του.

Κατά την εγγραφή του επισκέπτη - χρήστη στο ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ online οι ζητούμενες πληροφορίες είναι οι εξής :
Όνομα, Επίθετο, Γεωγραφικό Διαμέρισμα, Επάγγελμα, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail).

Το ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ online χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών - χρηστών - μελών για τρεις γενικούς λόγους :

Την ενημερωτική υποστήριξη των πελατών - χρηστών του και την επιλογή του περιεχομένου που τους προσφέρει, ούτως ώστε να είναι συναφές με τις γενικές τους προτιμήσεις
Την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων των πελατών - χρηστών του σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που διατίθενται μέσω του ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ online
Την ενημέρωση τους σχετικά με νέες προσφορές υπηρεσιών και προϊόντων.


ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ

Απαγορεύεται η δημιουργία αντιγράφων site (mirroring) των σελίδων του ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ online ή των σελίδων αποτελεσμάτων αυτού

Η χρήση του ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ online δε σημαίνει παραχώρηση κανενός από των κατατεθέντων ή όχι σημάτων και λογοτύπων αυτού. Επίσης δεν σημαίνει την παραχώρηση πνευματικών δικαιωμάτων σε τρίτους.


ΔΙΟΡΘΩΣΗ Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


Το ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ online δίνει το δικαίωμα στους χρήστες - μέλη να διαγράψουν τα προσωπικά τους δεδομένα, να διορθώσουν ή να ενημερώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή να αδρανοποιήσουν την εγγραφή τους, ανά πάσα χρονική στιγμή, επισκεπτόμενοι απλώς την σχετική υπηρεσία του ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ online ΔΙΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Το ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ online δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών - χρηστών - μελών του ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ online σε κανένα τρίτο φορέα.

Το ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ online μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών - χρηστών - μελών του σε τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα μόνο εάν : Έχει τη ρητή συγκατάθεση των επισκεπτών - χρηστών - μελών για τη διοχέτευση προσωπικών δεδομένων

Η διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ online καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών ή παραγγελιών των χρηστών - μελών. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ online έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες - μέλη του ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ online καταθέτουν σε αυτό μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή υποστήριξης προς το ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ online. Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές


ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο επισκέπτης - χρήστης που ενδιαφέρεται να διαφημιστεί στο ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ online προκειμένου να λάβει όλες τις απαραίτητες γι' αυτό πληροφορίες θα πρέπει να συμπληρώσει στη σχετική αίτηση τα εξής στοιχεία:

Ονοματεπώνυμο - Επωνυμία Επιχείρησης - Τηλέφωνο - E-mail - URL (Ηλεκτρονική διεύθυνση της προς διαφήμιση ιστοσελίδας).

Το ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ online δεν ευθύνεται για την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν οι διαφημιζόμενοι σε αυτό κατά τις συναλλαγές τους με τους επισκέπτες - χρήστες των υπηρεσιών αυτών.


COOKIES

Το ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ online μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη - χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ online . Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη - χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη - χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ online και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ online είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing.

Ο επισκέπτης - χρήστης του ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ online μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστεί (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ online , είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση.

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης - χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ online δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.


ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (E-MAIL)

Για την παραχώρηση στον επισκέπτη - χρήστη ηλεκτρονικής διεύθυνσης για την πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ online , ζητούνται τα εξής στοιχεία:

Όνομα, Επίθετο, Χώρα, Γεωγραφικό Διαμέρισμα, Επάγγελμα, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail).

Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων στην παρούσα σύμβαση, ενώ ο κάτοχος της ηλεκτρονικής διεύθυνσης οφείλει να διαφυλάσσει τη μυστικότητα του κωδικού πρόσβασης σε αυτήν και να μην τον γνωστοποιεί σε τρίτους.

Το ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ online δεν ελέγχει το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που αποστέλλονται από και προς τους επισκέπτες - χρήστες μέσω της παρεχόμενης από το ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ online ηλεκτρονικής διεύθυνσης.

Το ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ online διατηρεί αρχείο με τις ανωτέρω ηλεκτρονικές διευθύνσεις και μπορεί να αποστέλλει μηνύματα ενημερωτικού και οικονομικού χαρακτήρα στους κατόχους των ηλεκτρονικών διευθύνσεων εκτός εάν οι τελευταίοι δεν επιθυμούν κάτι τέτοιο. Η εκάστοτε χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης από τον κάτοχο της συνοδεύεται από ενημερωτικό σημείωμα που τον πληροφορεί για την προστασία των στοιχείων που αποστέλλει ή λαμβάνει και την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων.


ΣΕΛΙΔΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ (HOMEPAGES)

Το ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ online δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο το οποίο αναρτούν ή δημοσιεύουν οι χρήστες - μέλη στις προσωπικές τους σελίδες (Homepages). Άλλοι χρήστες - μέλη επισκέπτονται τις προσωπικές αυτές σελίδες με δική τους ευθύνη.

Εάν το ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ online λάβει ειδοποίηση ότι το περιεχόμενο σε κάποια - κάποιες από τις προσωπικές σελίδες που φιλοξενεί θίγει τρίτα πρόσωπα ή παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων διατηρεί το δικαίωμα να προβεί άμεσα και χωρίς προειδοποίηση σε διαγραφή των σχετικών σελίδων ή του χρήστη - μέλους που προέβη στη σχετική ανάρτηση ή δημοσίευση. Η παρούσα ρήτρα ισχύει για κείμενα, φωτογραφίες, εικόνες, ηχητικά αρχεία, αρχεία video, και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο που μπορεί οι χρήστες - μέλη να αναρτούν - δημοσιεύουν στις προσωπικές τους σελίδες.